Przejdź do treści
  1. Administratorem danych osobowych jest FotoKuś Daria Kuś z siedzibą w Osiedle Władysława Łokietka 8/1 89-100 Nakło nad Notecią, e-mail: [email protected]
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu realizacji niniejszej umowy oraz w celach marketingowych i będą przechowywane do momentu wykonania wyżej wymienionego celu przetwarzania, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących stąd wyniknąć.
  3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie Umowy.
  4. Modelka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  5. Modelce przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Dane osobowe nie będą uczestniczyły w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania ani nie będą przekazywane poza obszar EOG.